Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2018

darkanes
1110 d17c 390
Reposted fromkarahippie karahippie vianothingforyou nothingforyou
darkanes
„Nie przejmuję się moralnością, wyżej cenię inteligencję.”  
— José Carlos Somoza
Reposted fromfrenulum frenulum vianothingforyou nothingforyou
darkanes
2228 e767 390
Reposted fromtfu tfu vianothingforyou nothingforyou
4766 c3a6 390
Reposted fromfuckinghostile fuckinghostile
4762 9660 390
Reposted fromfuckinghostile fuckinghostile
darkanes
7914 47ad 390
Reposted fromnutt nutt viaToshi Toshi

May 15 2018

darkanes
1062 7960 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCannonball Cannonball
darkanes
1735 1896 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91
darkanes
6445 f776 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaamphetaminelogic amphetaminelogic
darkanes
darkanes
0470 4ef2 390
1919 8548 390
Reposted fromsunlight sunlight viaPicki91 Picki91
darkanes
6775 0778 390
Reposted from4777727772 4777727772
darkanes
7377 6071 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
darkanes
8202 f1f3 390
Reposted fromverronique verronique viaAmericanlover Americanlover
darkanes
3512 efcf 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaOnly2you Only2you
darkanes
darkanes
„Byliśmy ze sobą umówieni od lat.”
— Jeremi Przybora
Reposted fromunr-eal unr-eal viagdziejestola gdziejestola
darkanes

I najważniejsze, że wiesz, że moglibyście ze sobą spędzić każdy dzień swojego życia i być ze sobą szczęśliwi.

To nie oznacza, że zawsze będzie idealnie albo, że każdego dnia będziesz się cieszyć ze szczęścia, bo prawdopodobnie tak nie będzie. Będziecie się kłócić i wrzeszczeć na siebie. Czasem będzie tak, że zaczniesz się zastanawiać co w ogóle jeszcze ze sobą razem robicie.
Ale i tak będziesz wiedzieć, że nie ma na świecie drugiej takiej osoby, która sprawia, że czujesz się tak kochany, szczęśliwy, wyjątkowy i ważny.
I tylko to się liczy.

Reposted frommeooow meooow viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl