Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2020

darkanes
Nauczyłem się krzyczeć ciszą I płakać uśmiechem
— Ktośtam z czegośtam

August 20 2018

darkanes
Jak nie dasz rady, to znaczy, że nie dasz rady. A nie, że kończy się świat. Jeśli się nie wyrobisz, to znaczy, że się nie wyrobisz. A nie, że nie można na Ciebie liczyć. Kiedy nie zadowolisz wszystkich, to znaczy, że nie wszyscy będą zadowoleni. A nie, że jesteś bezwartościowy. Kiedy poniesiesz porażkę, to znaczy, że poniesiesz porażkę. A nie, że jesteś porażką.
— "Jak nie drzwiami, to oknem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapureevil pureevil
darkanes
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapureevil pureevil
darkanes
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
0629 9f8f 390
darkanes
7884 1bec 390
Reposted from0 0 viaunsuccessful-abortion unsuccessful-abortion
darkanes
darkanes
darkanes
- Co jest w życiu ważne?
- Szczegóły. Detale. Prostota. Tła uczuć, krajobrazu, czynności. Spokój.
— Andrzej Stasiuk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamodalna modalna
darkanes
darkanes
0538 c017 390
Reposted fromrubinek rubinek viamagolek22 magolek22
darkanes
6287 d2dc 390
Reposted fromgingillo gingillo viamagolek22 magolek22
darkanes
W trudnych chwilach warto z kimś po prostu pobyć. Tego się nauczyłam.
— Joanna Brodzik w magazynie "PANI"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamagolek22 magolek22
darkanes
8445 94e0 390
Reposted fromsavatage savatage vialittlelies littlelies
darkanes
6856 b80f 390
Reposted fromdysforia dysforia viaTheEvexe TheEvexe
darkanes
6660 d8a4 390
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
darkanes
3602 df0b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viastefanson stefanson
darkanes
4046 79cc 390
darkanes
9103 ad4a 390
darkanes
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve via4777727772 4777727772
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...