Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

8533 2a5f 390
Reposted fromkniepuder kniepuder viaAmericanlover Americanlover
darkanes
darkanes
0548 6e3a 390
2780 a722 390
Reposted frombrumous brumous viamaryjanejanis maryjanejanis
darkanes
8914 7572 390
Reposted from4777727772 4777727772 viainnocentsoul innocentsoul
darkanes
Nie brak na świecie ludzi, samotników z natury, którzy niczym skorupiak pustelnik lub ślimak usiłują zamknąć się w swojej skorupie (...) Nie jestem przyrodnikiem i nie moja rzecz rozstrzygać podobne zagadnienie; chcę tylko stwierdzić, że nierzadkim zjawiskiem są takie osobniki (...). Niedaleko szukając, przed dwoma miesiącami zmarł w naszym mieście niejaki Bielikow, nauczyciel greki, mój kolega (...) Dostrzegało się w tym człowieku jakieś stałe a nieprzeparte dążenie, by otoczyć się niejako błoną, stworzyć dla siebie, że tak powiem, futerał, który by go odosobnił i uchronił od wpływów zewnętrznych. Rzeczywistość drażniła go, przestraszała, utrzymywała w ciągłym niepokoju. 
— Antoni Czechow, Człowiek w futerale
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaOnly2you Only2you
darkanes
darkanes
6326 3ff0 390
Reposted fromhermina hermina viaOnly2you Only2you
darkanes
darkanes

July 21 2018

darkanes
1305 e0e7 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
darkanes
1368 de23 390
Reposted frompsychedelix psychedelix
darkanes
1418 82c4 390
Reposted frompsychedelix psychedelix
darkanes
1293 5c2d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaPicki91 Picki91

July 17 2018

darkanes
3693 1223 390
darkanes
2027 154d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaryjanejanis maryjanejanis
darkanes

wierzę w rozmowy dusz,
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy,
że mnie nie ma z tobą.

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via4777727772 4777727772
darkanes
1722 8f68 390
Reposted from4777727772 4777727772
darkanes
Na pewno coś się zdarzy Sherlocku, jakieś miłe morderstwo Cię rozweseli.
— Sherlock Holmes-S01E03
Reposted frompastelowe pastelowe viaAmericanlover Americanlover
darkanes
2032 c0de 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...